Pokud jste to zatím nestihli nebo nepochopili, je nejvyšší čas začít si vážit vašeho prezidenta. Jistě, je kontroverzní, někdy samolibý a má své chyby, ale jeho projev k 28. 10. 2010 bychom měli číst zvlášť pozorně, neboť je jedním z mnoha dokladů jeho prozíravosti a tím i státnické velikosti. Kromě něj a několika hynoucích výjimek už totiž u nás máme jen samé politiky.

Možná jsme při pátravých pohledech do obličejů elit přítomných ve Vladislavském sále i při všem tom lesku státního protokolu přeslechli jeho velmi vážné varování, jež vložil do jednoho ze svých nejsledovanějších projevů za celý rok – že brzy, dříve, než se nadějeme, můžeme být zbaveni naší suverenity a možnosti rozhodovat o nás samých, to vše kvůli kruhům, které plánují globální vládu nad celým lidstvem.

To nejsou slova jen tak do větru.

Zamýšlejme se nad nimi!

„Jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se neformálním předstupněm globální světové vlády. Vlády zcela odtržené od demokratické legitimace občanů. Vlády, která – ať již bude mít formální rámec jakýkoli – bude fakticky rozhodovat o našich životech bez naší účasti a možnosti ovlivnění.

Právě tam, do světa bez občany stále znovu obnovované demokratické politické legitimace vlád, směřuje ambice rozhodujících politických, hospodářských a mediálních elit dnešního světa. Právě tam se již velmi konkrétně a prakticky rýsuje nové, značně pozměněné uspořádání budoucího světa.

Pokud si těchto tendencí včas nevšimneme, pokud nevstoupíme do diskuse o jejich nebezpečích, rizicích a nákladech, budeme brzy postaveni před hotovou věc. Pak už bude jakákoli úvaha o české státnosti jen historickou reminiscencí.“

 

 

 

 

Tagged with:
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *