Hned dva japonští badatelé celosvětového významu ukončili v roce 2014 své velmi přínosné působení v této dimenzi.

Oba lidstvu poskytli (nebo spíš znovu odhalili) znalosti a souvislosti, které pro lidstvo v budoucnu budou více než podstatné.

 

Voda nás učí: Jsme to, co myslíme

V říjnu 2014 zemřel Masaru Emoto, badatel a spisovatel, jenž svůj život zasvětil zkoumání vlastností vody. Jeho hlavním objevem byly dosud opomíjené vlastnosti vody jako univerzálního energetického nosiče pro tuto planetu a také faktu, že jako všechny jiné vibrace má i lidské vědomí a slovo má vliv na molekulární strukturu vody. Emotovy velmi ilustrativní fotografie různě tvarovaných krystalů vody, na něž byla vyslovena slova s kladnou nebo negativní vibrací, už proběhly internetem i tiskem, takže už asi nepřekvapí.

Důležitější je celkové poselství jeho práce, které bychom si měli uvědomovat každý den – je nanejvýš důležité, co neustále vyslovujeme i myslíme, a že pouze člověk, který se naučí vládnout svým slovům, bude opravdově vládnout i svému životu.

Totéž v maličko jiné formulaci mimochodem stojí i v zápatí tohoto blogu.

„Když lidé začnou brát vodu vážně,

začnou jí rozumět, pochopí, že

základem života je rezonance a harmonie.“

 

Více o díle a myšlenkách Masaru Emota v mnoha zdrojích, například tady,

Ve zkratce Emotovy objevy přibližuje tato ukázka „Zpráva z vody“ z filmu Co my jen víme:

A která dvě slova podle Emotových výzkumů vyvolávala ve vodě vždy nejkrásnější reakci?

Láska a Vděčnost.

 

PS: Koho víc zajímají neobyčejné vlastnosti vody, měl by si najít i knihu rakouského badatele Viktora Schaubergera Tajuplná a léčivá síla vody.

 

Mír začíná na talíři, učil Mičio Kuši

Tři dny před koncem loňského roku zemřel ve věku požehnaných 88 let téměř do poslední chvíle aktivní znalec, učitel a šiřitel výživy podle energií (makrobiotiky) a největší autorita v oboru energetické medicíny Mičio Kuši (Michio Kushi).

Je možné jej označit také za mírotvůrce, protože poznal, že vyváženě se stravující a tím i zdravý člověk nevyvolává konflikty a problémy uvnitř sebe ani navenek a má zájem o harmonické soužití se svojí rodinou i celým svým okolím. Makrobiotika není zdánlivě komplikované přemýšlení o tom, co zdravého mi dneska skončí na talíři. Je to především snaha o vyrovnaný život bez nezdravých extrémů, snaha o neustálý fyzický, duševní i duchovní rozvoj, vedený podle zákonitostí střídajících se vesmírných energií a s jejich znalostí.

Proč? Protože člověk – ať chce, či nechce – je ovládán energiemi své potravy.

„Nemocný organizmus lidský se nejn chová,

ale i rozhoduje nezdravě, až nesmyslně.

Kdo zná základní energetické zákony,

které vládnou v celém Vesmíru

a působí i v nás a mimo nás,

ten je schopen dosáhnout zdraví i celosvětového míru.“

Kushi pochopil, že přerod a „zmoudření“ dnešního dost šíleného a extrémního světa – nebude možný přes rezoluce a konference, ale jedině skrz talíře, hrnce a lžíce.

Nabádal proto své žáky, kterých naštěstí prostřednictvím jeho amerického institutu a jeho žáků stále přibývá: „O těch nezákladnějších pravdách a o lásce nejen mluvte, nejen je vyznávejte, ale i prakticky je co nejjemněji uskutečňujte. Učte se žít bez cukru a bez alkoholu, aby slinivka neztratila sílu a dávala vám trvalou schopnost se k pravdě vždy přiklonit – a pravdu vždy říkat. Učte se žít zdravě – bez masa – aby vás játra nevrhala do nenávisti, negativismu, agresivity – a nakonec i do všeho toho nejhoršího. Včetně bojů a válek z nesmyslných příčin.“

Mičio Kuši za sebou zanechal mimořádně rozsáhlé dílo, v němž zprostředkoval Západu moudrost východních nauk. Mnohé z jeho zásadních knih už byly přeloženy do češtiny a řada jeho přednášek a kurzů tlumočena v makrobiotické literatuře jeho žačkou Jarmilou Průchovou, a tak máme opravdu velké štěstí, že z toho všeho můžeme čerpat. Kdo se Kušiho systémem, podávaným velmi jemně a s humorem, zabývá, pocítí brzy vděčnost a velký dík, který je tím osobnější, čím větší je možnost ověřovat si, že ony předávané moudrosti opravdu fungují. Stejně jako Emoto i Kushi (jen jinou cestou) vysledoval a zdůrazňoval dva nejdůležitější životní city vyrovnané osobnosti:

Lásku a Vděčnost.

Snad se mi časem podaří obsáhnout a docenit alespoň zlomek ze souvislostí, které nám tento člověk mohl tlumočit. Výrazně prospívají našemu zdraví, formují ale i ducha.

Pane Kushi, děkuji!!!

 

PS: Některé jiné národy, například Turci, takové štěstí jako my nemají. Tam zatím nebyla přeložena žádná Kushiho kniha a informace o makrobiotice jsou jen velmi, velmi kusé.. :((

 

Tagged with:
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *